June 16, 2024

ความร้อนกับอาการปวดหัวไมเกรน

ความร้อนกับอาการปวดหัวไมเกรน
1 min read

ด้วยความที่ประเทศไทยเราเป็นฤดูร้อนซะเป็นส่วนใหญ่และมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปี โดยเฉพาะเดือนมีนาคม-เมษายนที่อุณหภูมิที่สูงถึง 40 องศาเซลเซียสได้ และนั่นจึงส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวขึ้นได้ อากาศปวดหัวนั้นมีหลายแบบส่วนใหญ่จะเกิดกับวัยหนุ่มสาวและวัยคนทำงาน อาการปวดหัวไมเกรน ? การปวดหัวแบบไมเกรนจะมีลักษณะอาการคือปวดศีรษะข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ ระดับการปวดนั้นจะมีแบบปวดเล็กน้อย ปานกลาง หรือแม้กระทั้งทำให้กระทบถึงการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้น่ารำคาญเพราะอาจจะทำให้เราต้องเสียเวลาและเสียค่ายาในการรักษาได้ ปวดไมเกรนเกิดจากอะไรและอาการ ? อาการปวดไมเกรนนั้นเกิดจากการที่เราอยู่ในที่อากาศเย็นเป็นเวลานานแล้วออกมาเจอกับอากาศที่ร้อนแบบฉับพลัน ร่างกายปรับตัวไม่ทันเนื่องจากหลอดเลือดแดงมีอาการหดตัว และขยายตัวแบบผิดจังหวะ หลอดเลือดหดตัวนานจนทำให้สมองขาดเลือด มีอาการปวดที่ขมับ ปวดกระบอกตา...